Dentysta Warszawa Cennik - Amident

Zachowawcza

 • Przegląd

  50 - 100 zł
 • Konsultacja, plan leczenia

  100 - 200 zł
 • Znieczulenie

  30 zł
 • Opatrunek tymczasowy

  100 zł
 • Zdjęcie RTG

  30 zł

Wypełnienia / odbudowa zęba

 • Zęby mleczne

  200 zł
 • Zęby stałe

  230 - 270 zł
 • Rekonstrukcja

  300 - 400 zł

Profilaktyka

 • Lakowanie (1 ząb)

  100 zł
 • Lakierowanie (1 wizyta)

  100 zł
 • Usuwanie kamienia + piaskowanie zębów

  200 - 300 zł

Wybielanie Zębów

 • Wybielanie zębów lampą

  1000 zł
 • Wybielanie zębów nakładkowe

  1000 zł
 • Wybielenie zęba martwego

  800 zł

Chirurgia

 • Zęby mleczne

  100 zł
 • Zęby stałe

  200 - 300 zł
 • Zęby zatrzymane

  400 - 500 zł
 • Szycie zębodołu

  100 zł
 • Oczyszczanie zębodołu

  100 zł
 • Spongostan, Nipas

  100 zł
 • Nacięcie ropnia

  200 zł

Implantologia

 • Całkowity koszt implantu i korony porcelanowej

  5000 - 6500 zł

Leczenie Kanałowe

 • Całość leczenia kanałowego (bez rekonstrukcji)

  800 - 1000 zł

Protetyka

 • Wkłady koronowo - korzeniowe

  • Włókno szklane

   250 zł
  • Wkład lany

   400 zł
 • Korony

  • Porcelanowa (na metalu)

   1200 zł
  • Pełnoceramiczna (cyrkon)

   1400 zł
  • Akrylowa

   500 zł
  • Metalowa

   500 zł
  • Tymczasowa

   200 zł
  • Licówka porcelanowa

   1200 zł
 • Protezy

  • Całkowita (1 sztuka)

   1600 zł
  • Częściowa (1 punkt)

   150 zł
  • Szkieletowa

   1800 zł
  • Elastyczna

   1800 zł
  • Siatka

   200 zł
  • Drut

   150 zł
  • Łuk

   150 zł

Naprawy protez

 • Podścielenie protezy

  300 zł
 • Cementowanie (wkładu lub korony)

  200 zł
 • Zdjęcie korony, mostu, wkładu

  100 zł
 • Sklejenie protezy

  200 zł
 • Korekta protezy

  100 zł
 • Dostawienie zęba lub klamry

  100 zł
 • Szyny CLEAR-ALIGNER

  2000 zł
 • Szyna relaksacyjna

  600 zł
 • Szyny wybielające

  600 zł
 • Unieruchomienie zębów (1 ząb)

  200 zł

 

Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania zarezerwowanych terminów i pojawiania się na wizytę z odpowiednim zapasem czasowym. Nieobecność, odwołanie, przełożenie i spóźnienie się na wizytę, które uniemożliwia wykonanie zaplanowanych czynności jest równoznaczne z opłatą za wizytę.

Przy leczeniu wieloetapowym jak również przy rezerwacjach powyżej jednej wizyty, gabinet zastrzega sobie prawo do pobierania od pacjentów zaliczek.

Na wszystkie wypełnienia, leczenie kanałowe i prace protetyczne wykonane w naszym gabinecie udzielamy rocznej gwarancji. Czas gwarancji liczony jest od dnia zakończenia leczenia lub wydania pacjentowi wykonanej pracy.


Warunkiem utrzymania gwarancji jest:
• badanie kontrolne przeprowadzane co sześć miesięcy w naszym gabinecie,
• higiena jamy ustnej (usunięcie kamienia i osadów) co sześć miesięcy,
• wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych.


Gwarancja nie obejmuje:
• prac tymczasowych - korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
• prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji, lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
• uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,
• jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.


Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
• niedostatecznej higieny jamy ustnej i nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
• złamań zębów pomiędzy wizytami w trakcie leczenia kanałowego,
• złamań zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,
• braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi,
• nieszczęśliwych wypadków i urazów mechanicznych,
• naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
• istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromienianiu i terapii cyklostatykami).